Կարգեր
Uncategorized

մաթեմ

 1. Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի  տեսքով:

  ա) 7 հազ.  + 3 հ.  + 3տ.  + 5մ. =
        8 * 10000  + 3 * 1000  +  2 * 10=
        200000 + 400  + 5=


բ )  60000  +  2000  +  50 + 5=
      4 * 100000  + 3 * 100  + 2 * 1=
      6 հազ.  + 3 հ.  + 8մ.  =
 

 •  Կազմիր արտահայտություն և պարզիր.
  ա) Որքանո՞վ կմեծանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության հինգերորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 8-ով:

  բ)  Որքանո՞վ կփոքրանա 434581 թիվը, եթե նրա գրության հազարավորը փոխարինենք 0-ով :

 • Զբոսաշրջիկները առաջին օրում անցան 20կմ ճանապարհ, որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ օրվա անցած ճանապարհից: Որքա՞ն ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկու օրում:

 • Հաշվիր.
  ա)  8592: 6
  բ ) 5580:60
  գ ) 3320 * 7
  դ) 308 * 40
Կարգեր
Հաշվետվություն Uncategorized

Մարզական ստուգատես

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

1. Հաշվի՛ր։

43×23=989

73×21=1533

25×73=1825

15×67=1005

24×82=1968

2. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․Երկու տուփերից առաջինը կշռում է 400 գրամ, երկրորդը՝ 240 գրամ։ Քանի՞ կոնֆետ կա առաջին տուփում, եթե երկրորդ տուփում կա 6 կոնֆետ։

Լուծում:Առաջին տուփում կա 8 կոնֆետ։

Բ․ Նարեն ու Նիկան գնեցին կակաչներ։ Նարեն վճարեց 450 դրամ, իսկ Նիկան՝ 250 դրամ։ Քանի՞ կակաչ գնեց Նիկան, եթե Նարեն գնեց 9 կակաչ։

Լուծում:Նիկան  գնեց 5 կակաչ 250ով։

Գ․ Դպրոցի լողավազանի ջուրը լցնում են երկու խողովակով։ Առաջին խողովաով լցրին 4500լ ջուր, երկորդով՝ 3 անգամ ավելի։ Ընդամենը որքա՞ն ջուր լցվեց լողավազանի մեջ։

Լուծում:երկու խողովակով միասին լցվեց 18,000 լ ջուր դպրոցի լողավազանի մեջ։

 

 

 

 

 

 

 

Կարգեր
Uncategorized

matematika

43×23=

73×21=

25×73=

15×67=

24×82=

Կարգեր
Մաթեմատիկա Uncategorized

matematika

43×23=

73×21=

25×73=

15×67=

24×82=

Կարգեր
Մաթեմատիկա Uncategorized

matamatika

45×5=

32×3=

410×3=

123×2=

3452×4=

2162×2=

Կարգեր
Մաթեմատիկա Uncategorized

matematika

60+40+28

45+80+20

70+88+30

25+8+15+12

492+40+8+50

218+160+40

60+40+28

45+80+20

70+88+30

25+8+15+12

492+40+8+50

218+160+40

Կարգեր
Մաթեմատիկա Uncategorized

matematika

Կարգեր
Մաթեմատիկա Uncategorized

ՄԱՏԵՄԱՏԻԿԱ

Հաշվի՛ր։

11×23=253

34×22=748

15×62=930

23×53=1.219

2. Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե դրա կողմերի երկարություններն են ՝ 5սմ և 7սմ

5X2=7ՍՄ

7X2=10ՍՄ

3. Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե դրա կողմերի երկարություններն են ՝4 սմ և 9սմՊԱՏ՛4X2=8

9X2=18SM

M։44Ղ4. Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե դրա կողմը հավասար է 5 սմ։

5+5=10 5+5=10ՍՄ

5. Հաշվի՛ր քառակուսու կողմը, եթե դրա պարագիծը 24 սմ է։

24X4=96ՍՄ

6. Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը, եթե դրա կողմերի երկարություններն են ՝ 5սմ և 7սմ։5X2=10 7X2=10ՍՄ

Կարգեր
Uncategorized

1. Հաշվի՛ր։

11×23=253

34×22=745

15×62=930

23×53=1.325

.։4. Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե դրա կողմը հավասար է 5 սմ։

ՊԱՏ,5+5=10

5+5=10

5. Հաշվի՛ր քառակուսու կողմը, եթե դրա պարագիծը 24 սմ է։

24X4=96ՊԱՏ96ՍՄ

6. Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը, եթե դրա կողմերի երկարություններն են ՝ 5սմ և 7սմ

5X2=10

7X2=14ՍՄ